Tuesday 11 December 2012

Guru Perlu Peka


Mengenalpasti kanak-kanak disleksia
• Dapat dikenalpasti melalui pelbagai jenis ujian diagnostik piawai.
• Instrumen Semak Disleksia (ISD), iaitu mekanisme ujian saringan bagi mengenal pasti  kebarangkalian kanak – kanak mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia.
• Boleh dikenalpasti melalui pemerhatian yang teliti dan interaksi dengan kanak - kanak.
• Tidak kelihatan dari sifat fizikal.
• Satu petunjuk tidak mencukupi kerana petunjuk adalah tanda, bukannya bukti.
• Pemeriksaan perubatan perlu untuk mengenalpasti tidak ada masalah kurang upaya lain.
• Kita tidak dapat ‘merawat’ disleksia tetapi kita tidak boleh mengubah cara otak berfungsi.
• Kaedah pengajaran yang sesuai boleh membantu .
• Kebanyakan kanak-kanak disleksia boleh belajar membaca dan menulis dengan memuaskan.

Masalah kanak-kanak disleksia
• Cantuman kesukaran berbeza – cth:- kekeliruan bunyi, susah mengingati turutan, lemah kemahiran kawalan otot.
• Lemah daya ingatan dan @ atau kemahiran susunan.
• Tidak pasti / sering keliru dengan abjad - abjad seperti ‘b’& ‘d’, ‘p’& ‘q’, ‘n’& ‘u’.
• Membaca perkataan terbalik seperti “saw” menjadi “was”, “itu” menjadi “uti”.
• Kemajuan pertuturan yang lambat kerana susah faham dan / atau ingat arahan.
• Lemah kemahiran gerakan kasar, cth. sentiasa melanggar barang sekitar, sukar membaling atau menangkap bola.
• Menulis perkataan / huruf dengan terbalik atau salah.Misalnya ‘b’ ditulis ‘d’ dan bila mengeja perkataan ‘play’ menjadi ‘paly’, ‘left’ menjadi ‘felt’, ‘gajah’ menjadi ‘jagah’.
• Tertinggal huruf semasa menulis.
• Tidak dapat memahami hubungkait di antara huruf dan bunyi.
• Tulisan cakar ayam, saiz huruf yang ditulis tidak konsisten dan tiada ruang pemisah di antara 1 perkataan dengan perkataan yang lain.
• Ayat - ayat ditulis bercantum dan tidak dijarakkan.
• Tidak dapat menyalin dengan tepat dari papan tulis dan sering membuat kesilapan bila menulis.
• Menulis dengan amat perlahan.
• Dari aspek pertuturan pula biasanya sebutan tidak jelas.
• Menyampaikan sesuatu perkara / menceritakan sesuatu kejadian tidak mengikut urutan.
• Ayat - ayat yang digunakan tidak tersusun dan sering terbalik menyebabkan orang yang mendengar   tidak memahami maksud sebenar ayat itu.
• Lemah kemahiran gerakan halus, cth. memegang alat tulis atau menggunting
• Tiada tangan yang dominan.
• Sukar mengesan perkataan berirama.
• Sukar bertepuk mengikut irama.
• Sering lupa perkataan yang telah dipelajari.

sumber :Arbakyah

Model Disleksia

Disleksia

Disleksia berasal dari perkataan Yunani iaitu "DYN" bermakna susah, dan "LEXIA" bermakna tulisan. Disleksia bukannya satu penyakit tetapi merupakan salah satu gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh kanak-kanak. Lazimnya, masalah pembelajaran yang dihadapi adalah seperti membaca, menulis, mengeja, dan kemahiran mengira. Oleh itu dyslexia merujuk kepada mereka yang menghadapi masalah untuk membaca dan menulis walaupun mempunyai daya pemikiran yang normal.
Disleksia bukan merupakan kecacatan tetapi adalah masalah dari segi pembelajaran. Murid-murid yang mengalami Disleksia akan kelihatan normal seperti murid-murid yang lain dari segi kecergasan intelektual dan tidak mempunyai masalah dari segi pendengaran dan penglihatan namun murid-murid ini hanya mempunyai masalah dari segi pembelajaran iaitu murid-murid ini mempunyai kesukaran untuk menyebut perkataan yang panjang, dan ada yang sukar mempelajari turutan seperti nama bulan, dan sifir. Mereka juga sering keliru dengan sesuatu perkataan pada huruf-huruf tertentu contohnya 'b' dianggap 'd' dan 'p' dianggap 'q'.Murid-murid ini sering menulis dengan perkataan yang terbalik.Selain itu murid ini juga mengalami masalah penulisan dengan tulisan mereka akan kelihatan tidak elok dan sukar dibaca.Namun setiap murid akan mempunyai masalah desleksia yang tidak serupa dengan murid lain.
Apabila menghadapi murid-murid yang Disleksia ini, jangan lah diangap murid-murid ini bodoh dan tidak boleh diselamatkan dari segi pembelajaran mereka. Pelbagai kaedah dan teknik pengajaran perlu dilakukan bagi membantu murid-murid ini. Selalunya murid-murid ini akan dikesan seawal Prasekolah lagi. Setelah dapat dikesan, teknik pengajaran yang diterapkan keatas murid ini perlulah disesuaikan mengikut jenis masalah Disleksia mereka.